Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται από άλλους φορείς στην Ελλάδα τα παρακάτω προγράμματα, που χρηματοδοτούνται απο τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν μέσω των EEA Grants:

  • Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως - Διαχειριστής Προγράμματος  «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα» http://eeagrants-iomathens-soam.gr
  • Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI) της Νορβηγίας-Διαχειριστής Προγράμματος Ανάπτυξης των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης http://firstreception.gov.gr/news-detail.php?id=21

  • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Διαχειριστής Προγράμματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας http://eeares.cres.gr/index.htm

  •  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ)− Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Διαχειριστής Προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιων, επιφανειακών και υπόγειων νερών http://www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx

  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διαχειριστής Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας http://www.gsrt.gr/EOX/

  • Pricewaterhouse Coopers Ltd , Διαχειριστής Προγράμματος Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης στην Ελλάδα http://www.pwc.com/gr/en/index.jhtml