Το καλοκαίρι μας σπρώχνει όλο και περισσότερο έξω από τα όρια της πόλης σε αναζήτηση δροσιάς, ανάπαυσης ή περιπέτειας. Μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουμε καλύτερα τη φύση ακόμα και από τη θέση του οδηγού ή του συνεπιβάτη και να συμβάλουμε ενεργά στην προστασία της άγριας πανίδας, η οποία απειλείται, μεταξύ άλλων, από τα τροχαία ατυχήματα. Μέσω του «Εθνικού Δικτύου Παρατηρητών Άγριας Ζωής» που οργανώνει ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής - Anima με την υποστήριξη των EEA Grants στην Ελλάδα, ο καθένας από εμάς μπορεί να αναφέρει περιστατικά τραυματισμένων ή νεκρών ζώων και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει στον καλύτερο προσδιορισμό των αιτιών θανάτωσης τους και μακροπρόθεσμα στη χάραξη κατάλληλων πολιτικών πρόληψης.
 
Μόνο το 2014 η Anima περιέθαλψε 3.600 τραυματισμένα ζώα, από τα οποία πάνω από 1.230 τραυματίστηκαν σε ατυχήματα πολλά από τα οποία ήταν τροχαία. Χελώνες, σκαντζόχοιροι, αλεπούδες, κουνάβια και ασβοί  είναι μερικά από τα θύματα της απροσεξίας των οδηγών στους περιαστικούς και επαρχιακούς δρόμους, που οφείλεται κυρίως σε ελλιπή γνώση και ενημέρωση. «Η ανεπαρκής σήμανση στους δρόμους που να ενημερώνει τους οδηγούς για τη διέλευση άγριας πανίδας, ώστε να ελαττώνουν ταχύτητα αποτελεί βασική αιτία των ατυχημάτων. Παραδείγματος χάριν, ο υγρότοπος του Σχοινιά εντάσσεται στο Δίκτυο Natura και όμως δεν υπάρχει σήμανση για τα είδη που διαβιούν εκεί!», εξηγεί η Αλέκα Μελιάδου, διαχειρίστρια και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος. Άλλοι λόγοι πρόκλησης ατυχημάτων είναι η ακατάλληλη περίφραξη των δρόμων αλλά και ο λανθασμένος σχεδιασμός των μεγάλων αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας, που τέμνουν στη μέση το φυσικό περιβάλλον των θηλαστικών, χωρίς να τους παρέχουν τεχνικά περάσματα (πεζογέφυρες). Η πρόσκρουση σε τζάμια και ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελούν μερικές ακόμα αιτίες θανάτωσης ζώων λόγω ατυχημάτων ενώ συχνά βρίσκονται εξαντλημένα, ορφανά, πυροβολημένα ή άρρωστα ζώα. 
 

«Τα "κοινά είδη", όπως ο σκαντζόχοιρος, απειλούνται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι κατά προσέγγιση χάνονται  200.000 σε ατυχήματα κάθε χρόνο. Κάθε δράση ανάσχεσης των απωλειών  συμβάλλει στη διατήρηση των ειδών », τονίζει η Μαρία Γανωτή, πρόεδρος της  Anima.

 
Καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει μητρώο καταγεγραμμένων στοιχείων σχετικά με τα αίτια θανάτωσης και τραυματισμού της άγριας πανίδας, με την πλατφόρμα καταγραφής επιδιώκεται η συλλογή δεδομένων, που θα οδηγήσει στην τεκμηρίωση των υφιστάμενων προβλημάτων. Με την επεξεργασία των συλλεγόμενων στοιχείων θα αναδεικνύονται περιοχές στις οποίες απαιτούνται κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή. «Στη συνέχεια θέλουμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες δράσεις πιλοτικά. Για παράδειγμα, κατά την εποχή της αναπαραγωγής των φρύνων, τον Μάρτιο-Απρίλιο, θα μπορούσαμε να κλείσουμε κάποιους δρόμους για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες με στόχο να κατανοήσουμε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την προστασία της άγριας πανίδας», αναφέρει η Αλέκα Μελιάδου.
 
Η επιτυχής έκβαση της πρωτοβουλίας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή όλων μας στη διαδικασία καταγραφής, η οποία γίνεται μέσω μίας απλής φόρμας όπου ο καθένας μπορεί να καταγράψει το περιστατικό που συνάντησε είτε επί τόπου από κινητό τηλέφωνο είτε εκ των υστέρων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μάθετε περισσότερα εδώ: www.paratiro.gr

Η αρχή για κάτι μεγαλύτερο;*
 
«Το ‘’Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής’’ αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα θέλαμε να αποτελέσει τη βάση για κάτι μεγαλύτερο, που να μπορεί να γίνει μοχλός χάραξης ορθών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», λέει η Αλέκα Μελιάδου, που πρόσφατα βρέθηκε μαζί με τη Νίκη Καρδακάρη, μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Anima, στην πόλη Trondheim της Νορβηγίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Διμερών Σχέσεων του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες». Επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιοποικιλότητα (NBIC / Norwegian Biodiversity Information Centre) και πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών.  
 
Το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιοποικιλότητα είναι ένας εθνικός οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και εκτελεί το καλύτερο και αποτελεσματικότερο ίσως πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών στην Ευρώπη, πάνω σε θέματα βιοποικιλότητας: το Σύστημα Αναφοράς για την Παρατήρηση των Ειδών (Artsobservasjoner).
 
Κινητήριο δύναμη του φορέα αποτελεί η συλλογική προσπάθεια εθελοντών από όλη τη χώρα, που συλλέγουν και καταγράφουν την επιστημονική πληροφορία για τη βιοποικιλότητα της Νορβηγίας. Το σύστημα έχει 10.000 πιστοποιημένους χρήστες, γύρω στα 14 εκ. καταγραφές, ενώ καθημερινά εισάγονται 5.000 νέες παρατηρήσεις μέσω του portal https://artsobservasjoner.no/. Λειτουργεί ως ένα ευρύ δίκτυο με πλήθος εταίρων, που περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα, μουσεία, ΜΚΟ, επιστημονικές ενώσεις, εθελοντές και επιστήμονες.
 
Πρόκειται για την κεντρική πηγή δεδομένων για τη βιοποικιλότητα της Νορβηγίας. Τα δεδομένα λαμβάνονται αναγκαστικά υπόψη στη χάραξη της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, χωρίς όμως το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιοποικιλότητα να εμπλέκεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών. Σε επίπεδο ανεύρεσης πόρων, η αρχική οικονομική ενίσχυση από τη νορβηγική κυβέρνηση ήταν 3 εκ. ΝΟΚ (περίπου 340.000 ευρώ) ενώ σήμερα ανέρχεται στα 5 εκ. ΝΟΚ (περίπου 565.000 ευρώ) ετησίως.
 
«Δυσκολίες υπήρχαν και εκεί. Για παράδειγμα ο επιστημονικός κόσμος ήταν απρόθυμος και επιφυλακτικός να μοιραστεί τη γνώση του. Όμως σήμερα, μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος η αποδοχή είναι πανεθνική και η δημοσιοποίηση των ανεπεξέργαστων δεδομένων των ερευνητών προηγείται ή ακολουθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετιζόμενων επιστημονικών άρθρων», εξηγεί η Αλέκα Μελιάδου συνεχίζοντας: «Αυτό μας δείχνει ότι παντού υπάρχουν προβλήματα, που με την κατάλληλη βούληση μπορούν να ξεπεραστούν».

*Τα στοιχεία σχετικά με το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιοποικιλότητα (NBIC / Norwegian Biodiversity Information Centre) βασίζονται στην έκθεση αναφοράς της Διμερούς Πρωτοβουλίας του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – Anima.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: http://www.weareallcitizens.gr/projects_gr/anima-sullogos-prostasias-kai-perithalpsis-agrias-zois-.html#.VcDZv_mqpBc

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Το σχόλιο σας

Συνδεθήκατε ως: Guest

Share This Post