Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
122.475 €
Τοποθεσία οργανισμού
Ηράκλειο, Κρήτη
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
110,228 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kakopoiisi.gr/

Δημιουργία Κέντρου (δομής) Συμβουλευτικής Γυναικών και Μεταναστριών Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου «ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»Παρά την ευρεία λειτουργία Κέντρων στήριξης (έδρες νομών) για θύματα κακοποίησης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και δομών συμβουλευτικής του ΚΕΘΙ, μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνηθεί το ακολουθούμενο πρωτόκολλο παρέμβασης (στα θύματα), ούτε έχει αποτυπωθεί το πλαίσιο αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Ειδικά σε ότι αφορά τις γυναίκες μετανάστριες – θύματα ε. βίας το ζήτημα παραμένει χωρίς αναφορές.

Το έργο υποστήριξε τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας δίδοντας έμφαση στις μετανάστριες που ζουν στο νομό Ηρακλείου. Αυτό κατέστη δυνατόν με την επιτυχή δημιουργία του «Κέντρου Συμβουλευτικής - Το Σπίτι της Γυναίκας» το οποίο πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες του, αποτελώντας το μοναδικό πιστοποιημένο με αυτή τη διαδικασία κέντρο.

Κατά τη διάρκεια του έργου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύστασης και οργάνωσης λειτουργίας του. Το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ σήμερα παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη γυναίκα – θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δίδοντας προτεραιότητα σε μετανάστριες, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαιδευτικών «εργαλείων» διαθέσιμων για όλα τα επίπεδα σχολικής εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Το Κέντρο σήμερα αποτελεί βασικό σημείο επικοινωνίας και «πόλο εκπαίδευσης» για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ του νομού Ηρακλείου (με τις οποίες επισήμως έχει συνάψει συνεργασίες). Επιπλέον, συνεργάζεται επίσημα με την Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς και με το Ιατρικό προσωπικό της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ως αναγνωρισμένος φορέας στην διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Καίριας προτεραιότητας είναι η αποτελεσματική επανένταξη των θυμάτων στην κοινωνία.

Κέντρο Θεμάτων Ισότητας Ισλανδίας καθώς και συνεργαζόμενοι φορείς από την Ισλανδία, με την πολυετή εμπειρία τους στο θέμα της κακοποίησης και των ζητημάτων ισότητας, αναγνώρισαν το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του Κέντρου, συμβάλλοντας στην «προβληματική» διαχείρισης θυτών η οποία μέχρι και σήμερα είναι μια εξελικτική διαδικασία. Μέχρι σήμερα, η δομή έχει εξυπηρετήσει 320 ωφελούμενες, σε 672 ώρες συμβουλευτικής. Το 85% των περιστατικών ήρθαν μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας του φορέα, αλλά και μέσω ατομικών ραντεβού που ζητήθηκαν από γυναίκες. Ακόμη, έχει εμπλακεί στην διαδικασία της Ποινικής Διαμεσολάβησης σε 3 περιστατικά, σε συνεργασία με την Γενική Εισαγγελία Ηρακλείου.

Share This Post