Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18,5 μήνες (20/10/2014 - 30/04/2016)
Κόστος έργου
28.850 €
Τοποθεσία οργανισμού
Κρήτη, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
25,965 €
Ιστοσελίδα οργανισμού

Εικαστικά εργαστήρια θεραπείας & έκφρασης παιδιών και νέων με αυτισμό

Σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές μελέτες διεθνώς, ο αυτισμός αυξάνεται αλματωδώς μια και ένα παιδί στα 68 που γεννιούνται θα αναπτύξει αυτή τη διαταραχή. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη οι δομές που διαχειρίζονται άτομα με αυτισμό και υποστηρίζουν οικογένειες είναι ελάχιστες και υποτυπώδεις. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης δεν υπάρχουν διέξοδοι υποστήριξης και ενίσχυσης των ατόμων με αυτισμό και οικογενειών τους. Στην Περιφέρεια Κρήτης,  στο Νομό Ρεθύμνου δεν υπάρχει κανένας αντίστοιχος φορέας που να εξυπηρετεί ανήλικα άτομα με αυτισμό και να εκπονεί δράσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη σε ΑμεΑ.

Η δράση «Εικαστικά Εργαστήρια θεραπείας και έκφρασης για παιδιά και νέους με αυτισμό και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» οργανώθηκε με τη λειτουργία 4 εικαστικών εργαστηρίων  θεραπείας και έκφρασης για παιδιά με αυτισμό και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά ήταν:  Εργαστήριο Πηλού,  Εικαστικών, Γραφής -  παραμυθιού – δημιουργικής έκφρασης ,  Ομάδα υποστήριξης γονέων. 

Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 30 παιδιά και νέοι ΑμεΑ καθώς και 30 γονείς σε συνεχή βάση από τον Οκτώβριο του 2014 ως και σήμερα. Ο αντίκτυπος της δράσης ήταν σημαντικός. Τα εικαστικά εργαστήρια λειτούργησαν τρεις φορές την εβδομάδα με στοχευμένο εκπαιδευτικό κοινωνικό και θεραπευτικό ρόλο. Επίσης το πρόγραμμα των εργαστηρίων μας ήταν ο πυρήνας που εκπαίδευσε 150 εθελοντές – φοιτητές στην παροχή υπηρεσιών ΑμεΑ με την υποστήριξή των Τμημάτων Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
 

Share This Post