Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Διάρκεια έργου
12 μήνες (11/10/2014 - 30/9/2015)
Κόστος έργου
46.408,45 €
Τοποθεσία οργανισμού
Πάτρα, Δυτική Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
41,767.67 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
www.sopsipatron.gr

Ολοήμερο Κοινωνικό Στέκι Ψυχικής Υγείας για Εφήβους και Ενήλικες "Ήβη"

Το έργο βοήθησε έφηβους και ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την ψυχαγωγία, τους μισθούς, τις συντάξεις, κλπ. Το έργο επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών και στην προετοιμασία τους για κοινωνική επανένταξη μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ομάδες υποστήριξης, ομαδικές δραστηριότητες και πολιτιστικές δράσεις. 

Από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Σεπέμβριο του 2015 ωφελήθηκαν συνολικά 928 άτομα, 383 άντρες και 545 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 42,6 έτη. Το 60%  των ψυχικά ασθενών που υποστηρίχθηκαν μέσω του έργου ήταν άνεργοι.

Βρείτε εδώ τα συνολικά αποτελέσματα του έργου. 

Share This Post