Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
6 μήνες (10/2015 - 3/2016)
Κόστος έργου
33.491,50 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
30,142.32 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.skep.gr/

Δες το...αλλιώςΤο Έργο «Δες το Αλλιώς» εστίασε στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία με στόχο την αφύπνιση και αλλαγή στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στην διαφορετικότητα.

Για την επίτευξη των στόχων του Έργου ακολουθήθηκε μια συνδυαστική βιωματική μεθοδολογία εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης, με δράσεις ευαισθητοποίησης (ομιλίες σε σχολεία - εικαστικά & αθλητικά εργαστήρια) στις οποίες συμμετείχαν πάντα μαζί νέοι με & χωρίς αναπηρίες. Το Έργο ολοκληρώθηκε με την Ημερίδα «Μαθαίνοντας Μαζί» στην οποία κεντρικοί ομιλητές ήταν μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου δόθηκε μεγάλη σημασία στην διάχυση της ενημέρωσης μέσω δημιουργίας πυρήνα εθελοντών.

Ξεπερνώντας τους στόχους του, για την διεκπεραίωση του Έργου ο Σ.Κ.Ε.Π. συνεργάστηκε πανελλαδικά με 105 σχολεία & κοινωνικούς φορείς εκ των οποίων 68 σχολεία γενικής εκπαίδευσης και 37 σχολεία ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικοί φορείς. Υλοποίησε 54 βιωματικές δράσεις (αρχικός στόχος 20) ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε και έφερε σε επαφή 3.931 νέους με και χωρίς αναπηρίες (αρχικός στόχος 1.800). Δημιουργήθηκε σταθερός πυρήνας διάδοσης και προώθησης του Έργου με 33 ενεργούς εθελοντές, 201 συνειδητοποιημένους μαθητές γενικής εκπαίδευσης , 408 καθηγητές, συνοδούς, κοινωνικούς λειτουργούς, διευθυντές σχολείων & ειδικών σχολείων, 3.931 έμμεσα ωφελούμενων ατόμων (γονείς , μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικοί σύλλογοι κ.λπ.).

Η αποτελεσματικότητα του Έργου αποδεικνύεται από τις αποτυπώσεις και συμπεράσματα των μαθητών γενικής εκπαίδευσης που συμμετείχαν. Σημαντικός υπήρξε ο αντίκτυπος της Ημερίδας «Μαθαίνοντας Μαζί» στην οποία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 201 μαθητές παρουσίασαν προτάσεις για μία κοινωνία που δίνει ισότιμο βήμα σε νέους με αναπηρία. Εξίσου σημαντικά είναι τα καταγεγραμμένα συμπεράσματα που απορρέουν από τις μαρτυρίες και καταθέσεις 747 μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι το Έργο συνέβαλε στην εξοικείωση με την εικόνα της αναπηρίας και την διαχείριση της διαφορετικότητας, στην αλλαγή στάσης των νέων που συμμετείχαν, στην προώθηση και προάσπιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων και τέλος στην ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, Δες το Αλλιώς! 

 

Share This Post