Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
54.886 €
Τοποθεσία οργανισμού
Παλλήνη, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49,397 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.petagma.gr/

Φυσικά Ατομικά Κοινωνικά Δίκτυα Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Το έργο ήρθε να καλύψει μια πραγματική ανάγκη των ατόμων με αναπηρία που ζουν σε υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και συχνά αποκόπτονται από την φυσική κοινωνική αλληλεπίδραση. Δημιουργήθηκαν όπως είχε προβλεφθεί στην αρχική αίτηση και συνεχίζουν να λειτουργούν οχτώ (8) κοινωνικά δίκτυα, ένα για κάθε ένοικο με νοητική υστέρηση που κατοικεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου «Το Πέταγμα». Στην ουσία δημιουργήθηκε ένας υποστηρικτικός κύκλος ανθρώπων γύρω από κάθε ένοικο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Πράγματι φάνηκε ότι οι κοντινές ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ σημαντικές και βοηθητικές για το άτομο, καθώς προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια, διευρύνουν τους ορίζοντες του ατόμου και δημιουργούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες.Ως επιπλέον παραδοτέα συντάχθηκαν και τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με πληροφορίες για το έργο,που απευθύνονται τόσο στους εθελοντές όσο και στο ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα συντάχθηκε και εκδόθηκε Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Δημιουργίας και Διατήρησης Φυσικών Κοινωνικών Δικτύων για Άτομα με Νοητική Υστέρηση, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη ΜΚΟ.

Πραγματοποιήθηκαν δύο Ημερίδες μία εναρκτήρια και μία τελική. Η πρώτη είχε ως στόχο την ενημέρωση για το έργο, που επρόκειτο να υλοποιηθεί, την αναγκαιότητά του και τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Η τελική Ημερίδα είχε ως στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, την αποτύπωση της συνολικής εμπειρίας του έργου και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Κι οι δύο εκδηλώσεις αφορούσαν σε στελέχη ΜΚΟ, συγγενείς και φίλους ατόμων με αναπηρία, τα άτομα που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα, καθώς και στο ευρύ κοινό. Πραγματοποιήθηκε επίσης εκπαίδευση στελεχών εργαζόμενων σε οργανισμούς της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Μελεδώνη . Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπήρξε στενή εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων από Βρετανούς ειδικούς και κυρίως τον κ. Bob Rhodes ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα 3 φορές .

Τους τελευταίους μήνες υλοποίησης μεμονωμένοι γονείς ατόμων με αναπηρία και φορείς μας προσέγγισαν ζητώντας να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το έργο ξεπέρασε τους στόχους του. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 100 άτομα μέλη φορέων που εργάζονται με άτομα με αναπηρία και εθελοντές στη μεθοδολογία της κοινωνικής δικτύωσης ατόμων με αναπηρία. 8 άτομα με αναπηρία διεύρυναν σημαντικά την κοινωνική τους αλληλεπίδραση και ο αριθμός των έμμεσα ωφελούμενων οικογενειών ξεπέρασε τα 80 άτομα. 112 άτομα παρακολούθησαν την τελική Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και περισσότεροι από 1750 μοναδικοί επισκέπτες παρακολούθησαν τις δράσεις μας μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Share This Post