Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
14 μήνες (10/10/2014 - 30/11/2015)
Κόστος έργου
49.204,061 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
44,283.86 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.civisplus.gr/

Πολύχρωμη αγκαλιά

Το έργο "Πολύχρωμη Αγκαλιά" ήταν ένα πρόγραμμα παροχής κοινωνικής πρόνοιας σε παιδιά 7 έως 12 ετών με μεταναστευτική καταγωγή και τις οικογένειές τους. Τα παιδιά υποστηρίχθηκαν μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας, δημιουργικής απασχόλησης, εκμάθησης αγγλικών, ιατρικών εξετάσεων και πολυπολιτισμικών επισκέψεων. Στους γονείς προσφέρθηκαν μαθήματα ελληνικών, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική. Μέσα από το πρόγραμμα υποστηρίχθηκαν πάνω από 50 οικογένειες και πιο συγκεκριμένα 65 παιδιά και 47 ενήλικοι. 

Βρείτε εδώ τα συνολικά αποτελέσματα του έργου. 

Share This Post