Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
11 μήνες (6/2015 - 4/2016)
Κόστος έργου
€93.028,62
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
€83.725,93
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.metadrasi.org/

Ένα σπίτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το 2015 περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι διέσχισαν την Ελλάδα για να αναζητήσουν ασφάλεια σε κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Για πρώτη φορά οι αφίξεις μέσω θαλάσσης στην Ελλάδα υπερέβησαν αυτές της Ιταλίας και η κατάσταση χαρακτηρίστηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως «προσφυγική κρίση». Το ΕΚΚΑ έλαβε κατά το 2015 2.248 αιτήματα στέγασης ασυνόδευτων παιδιών, ο πραγματικός τους όμως αριθμός υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 15.000. Κατά τους τελευταίους μήνες, μετά τα μέτρα συνοριακού ελέγχου που εφαρμόζονται από τις χώρες κατά μήκος του Βαλκανικού Δρόμου μετά τον Ιανουάριο 2016 και στη συνέχεια της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας της 17-18th Μαρτίου έχουν τοποθετηθεί σε ξενώνες φιλοξενίας περισσότερα από 700 παιδιά, 550 όμως παραμένουν κατά τη στιγμή της συγγραφής της αναφοράς σε λίστα αναμονής, σε συνθήκες αστεγίας, κέντρα κράτησης ή πρόχειρους καταυλισμούς (camps).
Το καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα έργο « Ένα Σπίτι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» παρείχε νομική ενημέρωση και συνδρομή σε ασυνόδευτα παιδιά στα βασικά σημεία εισόδου της χώρας, ενώ αποτέλεσε πρωτοβουλία για τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών στέγασης, με τη δημιουργία του πρώτου Μητρώου Αναδόχων Οικογενειών για ασυνόδευτα παιδιά, στο πλαίσιο του οποίου φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες 9 παιδιά. Επίσης συντέλεσε στην ευαισθητοποίηση φορέων και τοπικών κοινωνικών για τα δικαιώματα των παιδιών και το δικαίωμά τους σε ασφαλή και κατάλληλη στέγη.
Στη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με υπηρεσίες και φορείς με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου προστασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 4 ενημερωτικές ημερίδες σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Αθήνα, οι οποίες αποτέλεσαν την αφορμή να ενημερωθεί η τοπική κοινότητα για τα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης προετοιμάστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για το δικαίωμα στην ασφαλή στέγαση, το οποίο μεταφράστηκε σε 3 γλώσσες.
Το έργο ξεπέρασε τους στόχους του τόσο στη συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες, τις οποίες παρακολούθησαν 175 άτομα όσο και στην παροχή νομικής στήριξης σε 1291 ασυνόδευτους ανήλικους. Μέσα από την μεγάλη κινητοποίηση των Ελληνικών κυρίως οικογενειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να αναλάβουν την προσωρινή φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, πραγματοποιήθηκαν 9 τοποθετήσεις παιδιών με άμεσα θετικά αποτελέσματα στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών.
 

Share This Post