Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
14 μήνες (01/11/2014 - 31/01/2015)
Κόστος έργου
226.994 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
204,295 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.metadrasi.org/

Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η παροχή επιτροπείας σε ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ των Ευρωπαϊκών προτύπων και ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά. Το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, τόσο από άποψη νομοθετικής πρόβλεψης, όσο και εφαρμογής του νόμου στην πράξη, είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των ειδικών τους αναγκών. Η απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος επιτροπείας, η οποία θα προσφέρει κοινωνική βοήθεια, καθώς και διοικητική και νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, περιορίζει την πρόσβασή τους σε βασικές κοινωνικές δομές.

Το έργο «Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» είχε ως στόχο την κάλυψη ενός πολύ σημαντικού κενού στην προστασία των Ασυνόδευτων Παιδιών-πολιτών τρίτων χωρών και την στην πράξη εφαρμογή του θεσμού της Επιτροπείας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το καινοτόμο έργο επιδίωξε την εξατομικευμένη υποστήριξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων παιδιών που έφτασαν κατά χιλιάδες το 2015 στα Ελληνικά σύνορα και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε δομές φιλοξενίας στην Αττική. Στους 9 μήνες δράσης του Δικτύου, τα 14 μέλη του τα οποία δραστηριοποιήθηκαν σε Αθήνα, Λέσβο, Σάμο και Ορεστιάδα, ανέλαβαν συνολικά 369 παιδιά (369% περισσότερα από τον αρχικό στόχο), 321 αγόρια και 48 κορίτσια. Από αυτά 233 περιπτώσεις ανέλαβαν τα 4 μέλη του Δικτύου που δραστηριοποιήθηκαν στα σύνορα και 136 περιπτώσεις στην Αττική.

Η δράση του Δικτύου σε όλα τα βασικά σημεία εισόδου στη χώρα και στην Αττική, με κατάλληλα εκπαιδευμένους, τοπικά εγκατεστημένους επαγγελματίες, προσέφερε σε αυτά τα παιδιά την απαραίτητη φροντίδα που είχαν ανάγκη, και την ύπαρξη ενός ατόμου επικοινωνίας που θα φροντίζει κάθε πτυχή της ζωής τους. Ειδικότερα, θα εξασφαλίζει την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων, την έγκαιρη τοποθέτηση τους σε κέντρα φιλοξενίας, την άμεση πρόσβασή τους στο εθνικό σύστημα υγείας και τη νομική τους εκπροσώπηση σε περίπτωση που θέλουν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου ή να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή, τα μέλη του Δικτύου μπόρεσαν σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης στα οποία μπορούσαν να πέσουν θύματα τα παιδιά, αλλά και να διακρίνουν σημάδια ότι τα παιδιά ήταν θύματα trafficking και να προχωρήσουν σε κινήσεις για την περαιτέρω προστασία τους.
 
Στο πλαίσιο του έργου η ΜΕΤΑδραση συνεργάστηκε με τη Νορβηγική οργάνωση Vergenforeningen Følgesvennen.

Το έργο αποτυπώνεται στην ταινία μικρού μήκους "Είμαστε όλοι πολίτες του κόσμου" . 

Share This Post