Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
16.5 μήνες (18/12/2014 - 30/04/2016)
Κόστος έργου
36.051 €
Τοποθεσία οργανισμού
Πάτρα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
32,446 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.merimna.org.gr/

Δημιουργία μουσικού εργαστηρίου

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου που αφορούσαν στην εκπαίδευση-θεραπεία των νέων της ομάδας του Κέντρου μέσα από τη μουσική και τη μουσικοθεραπεία, επιτεύχθηκαν. Συνολικά 130 εκπαιδευόμενοί μας, ωφελήθηκαν από την μουσικοθεραπεία, βελτιώθηκε η ψυχική τους υγεία και παράλληλα ενισχύθηκαν οι μουσικές δεξιότητες της ομάδας του συνόλου. Η συμμετοχή τους σε μεγάλο αριθμό δράσεων όπως μουσικοκινητικά δρώμενα, musicals, επετειακοί εορτασμοί και περιβαλλοντικά δρώμενα πέτυχε την εξοικείωση του κοινωνικού συνόλου με τα άτομα με νοητική αναπηρία και ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, μέσω της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας, τόσο οι λήπτες των υπηρεσιών του μουσικού εργαστηρίου όσο και οι τρίτοι (συνολικά άνω των 1000 ατόμων) που παρακολούθησαν τις δράσεις τους (συνολικά 16), ενδυναμώθηκαν, αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες. Μέσω αυτής της οδού, επιτεύχθηκε ο στόχος της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινωνικού συνόλου ως προς την ισότιμη αποδοχή των ΑμεΑ. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, η εξωστρεφής παρουσία του συνόλου στην κοινωνία ενίσχυσε την υποστήριξη της κοινωνίας στο σύνολο του έργου του ΜΕΡΙΜΝΑ και συνέβαλε στην αναβάθμιση του κύρους του. 
Με βάση τα ανωτέρω προέκυψε αύξηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς την ευάλωτη κοινωνική ομάδα (ΑμεΑ) που αποτέλεσε και αντικείμενο του έργου. 

Share This Post