Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
6 μήνες (10/2015-04/2016)
Κόστος έργου
55.245 €
Τοποθεσία οργανισμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49,721 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.callisto.gr/

Δέκα χρόνια ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας

Μέσα στην οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, ενώ έχουν πληθύνει και οι επιθέσεις εναντίον όλων των ΜΚΟ συνολικά, που κατηγορούνται για ελλιπή νομιμοποίηση και αδιαφανή διαχείριση των πόρων τους.

Βασικός σκοπός του έργου ήταν η ενδυνάμωση της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις αυξημένες προκλήσεις της εποχής και να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των Διεθνών ΜΚΟ. Παρά τις σχετικές συλλογικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί από το 2013, η έλλειψη των αναγκαίων πόρων καθυστερούσε την εφαρμογή των αρχών αυτών.

Στο πλαίσιο του έργου, η «Καλλιστώ» ανέπτυξε πλαίσιο αρχών και αξιών και εκπόνησε τη στρατηγική της οργάνωσης για την πενταετία 2016-2020. Ακόμα, δημιουργήθηκαν εγχειρίδια λειτουργίας-διαδικασιών, τα οποία τέθηκαν σε διαβούλευση με τα μέλη, τα στελέχη, τους υποστηρικτές και τους φίλους της οργάνωσης.

Η ανασύνταξη και στελέχωση τμήματος εξεύρεσης χρηματικών πόρων έκανε εφικτή την παραγωγή αναμνηστικών και τη διοργάνωση πολλών ενεργειών αναζήτησης πόρων, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη χορηγικών προτάσεων, η προώθηση των αναμνηστικών και η αύξηση του αριθμού των τακτικών υποστηρικτών της οργάνωσης.

Επιπλέον, εμπλουτίστηκε το website της οργάνωσης, εκδόθηκαν δύο φυλλάδια (το ένα δίγλωσσο) και ένα πολυσέλιδο τεύχους απολογισμού της οργάνωσης για τα δέκα χρόνια δράσης της, ενώ πραγματοποιήθηκαν έξι δημόσιες απολογιστικές εκδηλώσεις σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας.

Ακόμα, εγκαινιάστηκε συνεργασία με ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές που θα ελέγχουν ετησίως τα οικονομικά της οργάνωσης, παραδίδοντας σχετική έκθεση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

Τέλος, έγινε μεταφορά καλών πρακτικών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ ΜΚΟ, δημιουργήθηκε και λειτούργησε εθελοντική Ομάδα Νομικής Βοήθειας για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις (έξι συνεδριάσεις στη διάρκεια του έργου), ενώ πραγματοποιήθηκαν πέντε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών ΜΚΟ στην αξιοποίηση νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με την υλοποίηση του έργου μπήκαν οι βάσεις για την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της Χάρτας Διαφάνειας και Λογοδοσίας των Διεθνών ΜΚΟ, ενδυναμώθηκαν οι δομές και αναπτύχθηκαν οι ικανότητες του προσωπικού της «Καλλιστώς» και των άλλων ΜΚΟ και φορέων που έλαβαν μέρος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου του έργου τους.

Share This Post