Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18 μήνες (22/10/2014 - 31/03/2016)
Κόστος έργου
35.067,95 €
Τοποθεσία οργανισμού
Πάτρα, Αχαία, Δυτική Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
31,561.37 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://eeaskp.gr/

Συνηγορία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από αυξημένα ποσοστά της ασθένειας της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣκΠ). Οι πάσχοντες βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ έχουν ανάγκη υπηρεσιών θεραπείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Για το λόγο αυτό, η περιοχή αυτή επιλέχτηκε αφενός λόγω της αυξητικής τάσης των κρουσμάτων της νόσου και αφετέρου λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας μιας αγροτικής περιφέρειας αποκομμένης από υπηρεσίες υγείας.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, επωφελήθηκαν συνολικά 269 άτομα. Αρχικά, λειτούργησε η δομή του Γραφείου Συνηγορίας κάνοντας υποδοχή, καταγράφοντας και εξυπηρετώντας 169 αιτήματα που προέρχονταν από ασθενείς, φροντιστές (μέλη οικογενειών πασχόντων) και επαγγελματίες υγείας. Τα αιτήματα αφορούσαν ψυχοκοινωνική στήριξη σε πάσχοντες και οικογένειες πασχόντων, μεσολάβηση σε φορείς και υπηρεσίες, πληροφορίες για κοινωνικές παροχές και θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την ασθένεια της ΣκΠ. Επίσης, σχεδιάστηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της ιστοσελίδα για το Σωματείο της ΕΕΑΣΚΠ (http://eeaskp.gr/) με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικής εξ αποστάσεως στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ο Οδηγός Κοινωνικών Παροχών για Άτομα με ΣκΠ, ο οποίος διανεμήθηκε σε πάσχοντες, φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα, που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε εργοδότες και σε άτομα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος, δημιουργήθηκε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ κατά των διακρίσεων των πασχόντων από ΣκΠ, τα οποία προβλήθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ.

Το Γραφείο Συνηγορίας συνέβαλε στη βελτίωση της προσβασιμότητας των Άτομα με ΣκΠ σε υπηρεσίες υγείας και φορείς, με την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και την Κλινική Αποκατάστασης ασθενών με κακώσεις νωτιαίου μυελού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και με επιστολές συνεργασίας σε τοπικούς φορείς, οργανώσεις και ΜΚΟ, ενώ ενίσχυσε τη λειτουργία του άτυπου δικτύου υποστήριξης των νοικοκυριών που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η εμπειρία του Γραφείου Συνηγορίας μεταφέρθηκε με την εκπαίδευση πασχόντων, φροντιστών και εθελοντών σε ζητήματα που αφορούν τη ΣκΠ με στόχο να ενισχυθεί και να συνεχιστεί η λειτουργία του Γραφείου Συνηγορίας και μετά το τέλος του Προγράμματος. Η δράση αυτή συνδέθηκε με την ενίσχυση των περιφερειακών γραφείων του σωματείου της ΕΕΑΣΚΠ σε Αίγιο, Πύργο και Αγρίνιο, περιοχές οι οποίες βιώνουν δυσκολίες στη λειτουργία δομών λόγω του γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Share This Post