Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18 μήνες (02/10/2014 - 31/03/2016)
Κόστος έργου
54.804,51 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
49,324.09 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.scify.gr/site/el/

Άκου, μάθε, παίξε (ΑΜΑΠ)

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EBU,  υπάρχουν παγκοσμίως 285 εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από προβλήματα όρασης (39 εκ. με τύφλωση, 246 εκ. μερικώς βλέποντα) ενώ από αυτούς τα 19 εκ. είναι παιδιά. Τα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης παιδιά βιώνουν στην καθημερινότητά τους φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς στις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρέχονται για την εξέλιξή τους.

Το έργο LEAP συνέβαλε στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στη διεύρυνση της πρόσβασης των τυφλών παιδιών στους, εξαιρετικά κρίσιμους για την ανάπτυξή τους, χώρους του παιχνιδιού και της εκπαίδευσης. Η δημιουργία ειδικά σχεδιασμένων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών τους χάρισε διασκέδαση και μάθηση, εισάγοντας τα παιδιά με φυσικό τρόπο στον κόσμο της τεχνολογίας, ωθώντας τα συνάμα να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες.
Κατά την υλοποίηση του έργου σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν 3 ηλεκτρονικά παιχνίδια που ο χρήστης μπορούσε να τα παίξει χρησιμοποιώντας μόνο την ακοή του. Τα 3 παιχνίδια (Τρίλιζα, Τένις, Καμπύλη) είναι κλιμακωτής δυσκολίας ώστε να επιτρέπουν την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και ταυτόχρονα να κρατούν το ενδιαφέρον τους. Όλα τα παιχνίδια έχουν εκπαιδευτική διάσταση, αναπτύσσοντας διαφορετικές δεξιότητες.. Συνοδεύονται από αρκετά μικρότερα παιχνίδια (tutorials) που εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας (στα ελληνικά & αγγλικά), καθώς και από ένα εργαλείο εύκολης προσθήκης περισσότερων γλωσσών. Όλα τα παιχνίδια διατείθονται δωρεάν (www.gamesfortheblind.org) και ο κώδικας είναι δημόσια διαθέσιμος, ως ελεύθερο, ανοιχτό λογισμικό (github.com). Παράλληλα, και με τη συνεργασία φορέων τυφλότητας, διοργανώθηκαν με επιτυχία εκδηλώσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τουρνουά παιξίματος των παιχνιδιών, ενώ το έργο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Το έργο ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους: Τα παιχνίδια “κατέβηκαν” 2.430 φορές, κάποιες από αυτές για χρήση από ολόκληρες σχολικές τάξεις, ενώ σε ετήσια βάση ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τις 3.500. Στις δοκιμές τα παιχνίδια βαθμολογήθηκαν με 4,4 στην 5βάθμια κλίμακα, ως προς τη συνολική χρησιμότητα και την ευχρηστία/φιλικότητα τους, ενώ πάνω από 1.500 άτομα συμμετείχαν στις δράσεις ενημέρωσης και τα τουρνουά.

Share This Post