Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015- 04/2016)
Κόστος έργου
62.159 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
55,943 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.ekpizo.gr/

Εθελοντισμός: Στάση Ζωής

Διαχρονικά το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ διεκπεραιώνεται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές. Κατά την καθημερινή ενασχόληση μαζί τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις που εμπόδιζαν την πλήρη αξιοποίηση του έργου τους αλλά και προβλήματα στην σωστή διαχείρισή τους. Εντοπίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης ατόμου, αποκλειστικά υπεύθυνου για τους εθελοντές για την αναζήτηση - εκπαίδευση - παρακολούθηση και αξιολόγησή τους . Στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων από την ΕΚΠΟΙΖΩ, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαία η χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα διευκόλυναν μοναδικά την διαχείριση των εθελοντών, θα ενίσχυαν τις ικανότητες της ΕΚΠΟΙΖΩ, την αποτελεσματικότητα του έργου της και γενικότερα τον εθελοντισμό στην Ελλάδα. Το έργο υποστήριξε την ενδυνάμωση της οργανωτικής δομής και την ικανότητα της ΕΚΠΟΙΖΩ να διαχειρίζεται σωστά και αποτελεσματικότερα τους εθελοντές της, εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη της στην χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ αναμένεται να ενδυναμώσει και την οργανωτική δομή-ικανότητες και άλλων ΜΚΟ μέσω της δωρεάν παραχώρησης της διαδικτυακής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για την διαχείριση των εθελοντών και της πραγματοποιηθείσης μελέτης καλών πρακτικών διαχείρισης εθελοντών από ΜΚΟ δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα.

Κατά την διάρκεια του έργου ολοκληρώθηκε η δημιουργία Τμήματος Εθελοντών της ΕΚΠΟΙΖΩ βασισμένου σε δύο μελέτες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (μελέτη καλών πρακτικών διαχείρισης εθελοντών από ΜΚΟ δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα και δημιουργία πρότυπου συστήματος διαχείρισης εθελοντών σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΚΠΟΙΖΩ). Κατασκευάστηκε διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την διαχείριση των εθελοντών, αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ και διασυνδέθηκε με την εν λόγω πλατφόρμα. Η μελέτη καλών πρακτικών των ΜΚΟ και η διαδικτυακή πλατφόρμα, σχεδιασμένα εξ’ αρχής να προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις των ΜΚΟ, διατέθηκαν δωρεάν σ’ αυτές.

Το έργο ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους του. Επωφελήθηκαν 16.671 άτομα άμεσα και 4.129 έμμεσα. Απασχολήθηκαν 45 νέοι εθελοντές που παρήγαγαν σημαντικό έργο απαραίτητο στην ΕΚΠΟΙΖΩ, όπως μεταφράσεις, διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΚΠΟΙΖΩ με μέλη-καταναλωτικό κοινό-δημοσιογράφους-μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γραφιστικές απεικονίσεις, επεξεργασία του υπάρχοντος υλικού αγωγής καταναλωτή, επεξεργασία νομικών θεμάτων και αντίστοιχες έρευνες, υλοποίηση εκδηλώσεων.

Επίσης υλοποιήθηκε κοινή πιλοτική δράση ΕΚΠΟΙΖΩ-φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την εφαρμογή/αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης εθελοντών. Τέλος, αυξήθηκε κατά 7.026 άτομα η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Share This Post