Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
7 μήνες (05/2015 - 11/2015)
Κόστος έργου
41.657,90 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
37,492 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.ioas.gr/

Ενδυνάμωση της Δομής και Ανάπτυξη Ικανοτήτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Το έργο περιελάβανε:
  • τον καθορισμό των στόχων και της στρατηγικής του Ι.Ο.ΑΣ. για τα επόμενα πέντε έτη, με σαφή εντοπισμό των δράσεων που καλείται να αναλάβει προκειμένου να υλοποιήσει την αποστολή και το όραμά του
  • την εκπαίδευση του προσωπικού του Ι.Ο.ΑΣ μέσω 4 σεμιναρίων, ούτως ώστε να διασφαλίσει ικανούς ανθρώπινους πόρους οι οποίοι θα συμβάλλουν με τις καθημερινές λειτουργίες και καθήκοντά τους στην αποτελεσματική λειτουργία και τη βιωσιμότητα του
  • την ενίσχυση της παροχής εκπαίδευσης προς τους εθελοντές με μειωμένο κόστος για το ίδιο το Ινστιτούτο μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας e-learning με 3 διαφορετικές θεματικές ενότητες που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για άλλες ομάδες (π.χ μαθητές, δασκάλους, πολίτες κλπ)
  • την αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Ινστιτούτου, με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητάς του και την παροχή περαιτέρω κρίσιμων πληροφοριών  προς το κοινό για θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια αλλά και την αύξηση εσόδων τα οποία προέρχονται από την ενσωμάτωση στο νέο δικτυακό τόπο του ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς εφαρμογής eshop

Αποτελέσματα: 19 άτομα του προσωπικού εκπαιδεύτηκαν μέσω των σεμιναρίων και 85 εθελοντές μέσω της πλατφόρμας e-learning

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

http://elearning.ioas.gr/
http://www.ioas.gr/eshop/

Photo Gallery: 


 

Share This Post