Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
8 μήνες (01/10/2014-30/05/2015)
Κόστος έργου
161.337 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αλεποχώρι Καμάρας, Κέρκυρα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
134,265 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.culturepolis.org/

Πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίαςΗ «Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας» είναι ένα έργο που προέκυψε μέσα από τη συνεργασία τριών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που συνθέτουν και αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους για να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο δράσεων για την πολιτική καινοτομία. Οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ  είναι η Culture Polis, η Place Identity και η SciFy.

Πρόκειται για ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές.

Από τον Οκτώβριο 2014 έως το Μάιο 2015 αναπτύχθηκαν οι εξής δράσεις: Α) Έρευνα, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων για τα πολιτικά δικαιώματα και το θεσμικό ρόλο της Κοινωνίας Πολιτών, Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων σε τοπική και εθνική κλίμακα, Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας για το έλλειμμα Δημοκρατίας στην Ελλάδα αλλά και για τις δυνατότητες δημοκρατικών και συνεργατικών εφαρμογών στη σύγχρονη εποχή, Ε) Διοργάνωση Διεθνούς Διεπιστημονικής Σύσκεψης με αντικείμενο “Συμμετοχή πολιτών: σχεδιάζοντας από την πλατεία της γειτονιάς έως το Σύνταγμα της χώρας”, Ζ) Ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και συμμετοχής πολιτών.

Το Έργο αποτέλεσε τη φάση β’ (ανάπτυξη υποδομών και δικτύου) του κοινωνικού εγχειρήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 που το 2012 βραβεύτηκε με ευρωπαϊκό βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας. Οι τρεις εταίροι συνέθεσαν και αξιοποίησαν από κοινού την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη διαχείριση, την επικοινωνία, την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και την κινητοποίηση κοινοτήτων για να αναπτύξουν δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι και Κοζάνη. Στην υλοποίηση  του έργου συμμετείχαν 22 φορείς από το δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα, 10 ομάδες εργασίας, 50 εθελοντές, 5 επιστημονικοί συνεργάτες από 4 χώρες. Στις δράσεις συμμετείχαν σχεδόν 1000 πολίτες διαφορετικών ηλικιών και προελεύσεων ενώ πάνω από 20.000 αλληλεπίδρασαν ψηφιακά.Με την ολοκλήρωση του έργου δημοσιεύονται δύο συγκριτικές δημοσιογραφικές έρευνες, μία ακαδημαϊκή δημοσίευση, μία εκπαιδευτική έκδοση για σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης, δύο εγχειρίδια πολιτών για το Συμμετοχικό Αστικό Σχεδιασμό και το Συμμετοχικό Σχεδιασμό Συνταγματικών Θεσμών και μια ψηφιακή πλατφόρμα συνεργασίας ομάδων (ActiveCommons). Τα αποτελέσματα του έργου διατίθενται ανοιχτά προς αξιοποίηση και εξέλιξη από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή φορέα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ActiveCommons προσφέρεται σε μορφή ανοιχτού κώδικα.

Οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ξεκινούν να εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, ενώ οι συνεργασίες που δοκιμάστηκαν οδηγούν στο σχεδιασμό νέων έργων που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας. 


Εδώ θα βρείτε το απολογιστικό βίντεο του έργου

Share This Post