Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
19 μήνες (16/10/2014 - 30/04/2016)
Κόστος έργου
205.206 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
184,685 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://arsis.gr/

Νέων Χώρα!

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει επιδεινώσει σημαντικά τα ελλείμματα προγραμμάτων, υπηρεσιών και υποστηρικτικών δομών για τους εφήβους. Παράλληλα, η κοινωνική πίεση επηρεάζει την ζωή των παιδιών και νέων δημιουργώντας ανισότητες και δυσχερείς συνθήκες για την ανάπτυξη τους, διαμορφώνοντας συμπεριφορές οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από θυμό, βία, σύγκρουση με θεσμούς ή οδηγούν σε αδράνεια, εσωτερίκευση της απόρριψης, θυματοποίηση, παθητικότητα και απώλεια διεκδίκησης δικαιωμάτων. Σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντικό να υπάρξουν οι δομές εκείνες που ν’ αναχαιτίζουν τη περιθωριοποίηση των νέων από την κοινωνική λειτουργία και να εξισορροπούν με υποστηρικτικές υπηρεσίες την συχνά θεσμική καταστολή και ποινικοποίηση συμπεριφορών.

Κατά την περίοδο της χρηματοδότησης, δημιουργήθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ», που απάντησε ηχηρά στις ανάγκες της ομάδας αναφοράς, λειτουργώντας με τις αρχές της εμψύχωσης και ενδυνάμωσης. Από το Κέντρο εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 1000 Νέοι και Νέες με τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας κοινωνικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. 

Με στόχο την ένταξη στην ελληνική κοινωνία, νέοι και νέες μετείχαν σε τρία τμήματα ενδυνάμωσης με εργαλείο την εξοικείωση με την Ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, σε πέντε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε τμήμα χορού, σε τμήμα εκμάθησης μουσικού οργάνου, σε ομάδα προβολής ταινιών και συζήτησης, σε ποικίλα εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, σε δύο εργαστήρια εξοικείωσης με την τέχνη του γελωτοποιού από τους “Clowns without Borders”, αλλά και σε μια διάλεξη ενημέρωσης για τα λιμώδη νοσήματα από ην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών. Επίσης, περισσότερα από 600 παιδιά που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο μετείχαν στις δράσεις του Mobile School, ενώ πολλοί άλλοι νέοι συμμετείχαν σε πλήθος δημόσιων εκδηλώσεων. Την ίδια περίοδο, διοργανώθηκαν δύο διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας νέων. Ακόμη, το Κέντρο λειτουργώντας ως χώρος εφαρμοσμένης εκπαίδευσης, δέχθηκε 25 φοιτητές & φοιτήτριες για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Τέλος, εκπονήθηκε ένα Αυτοματοποιημένο εργαλείο / οδηγός ολοκληρωμένων μεθοδολογικών σχεδιασμών για κοινωνικές δράσεις με νεανικούς πληθυσμούς, με το οποίο θα επιδιωχθεί η διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας και το οποίο φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για τη λειτουργία τέτοιων δομών.

Share This Post