Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
12 μήνες (01/11/2014- 30/10/2015)
Κόστος έργου
€ 31.234
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
€ 28,111
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.migrant.gr

Σταματήστε το έγκλημα μίσους τώρα

Η «κανονικοποίηση» των επιθετικών συμπεριφορών και του υβριστικού προφορικού λόγου σε ανθρώπους που «διαφέρουν» στην ελληνική κοινωνία, όπως μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, Ρομά, έχει συμβάλλει στην αύξηση της βίας κατά μειονοτικών ομάδων, γεγονός που αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στο κέντρο της Αθήνας, και σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά,  δεν υπήρχε καμία θεσμική ή μη-θεσμική δομή καταγραφής των περιστατικών, εκτός από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών  ρατσιστικής βίας. Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών μέσω του  προγράμματος «Fight hate crime now», διεύρυνε και ενδυνάμωσε  το πεδίο δράσης του υπάρχοντος δικτύου αλλά και κάλυψε το κενό ως προς τη συμμετοχή των μεταναστών στη διαδικασία καταγραφής της ρατσιστικής βίας. 

Όπως αναφέρετε και στην ετήσια έκθεση για το 2015 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας «Στις περιπτώσεις των προσφύγων και μεταναστών/ριών, γίνεται αντιληπτό ότι οι συνθήκες διαβίωσης καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των καταγραφών. Έτσι, παρά τις προσπάθειες του Δικτύου να διαδώσει στις κοινότητες τη δυνατότητα ανώνυμης καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας, οι μετανάστες/ριες και οι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο δεν είναι πάντα πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους διότι ενδεχομένως θεωρούν ότι θα δυσκολέψουν την καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό ότι εντός του 2015, χάρη σε ειδικό πρόγραμμα που υλοποίησε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, καταγράφηκαν περιστατικά εντός των κοινοτήτων με τη βοήθεια των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών. Η τεκμηρίωση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα από το Δίκτυο οδήγησε κάποιους φορείς να χρηματοδοτήσουν ειδικά προγράμματα για την ενίσχυση των καταγραφών με αποτέλεσμα αρκετά από τα μέλη του Δικτύου να υλοποιούν επιμέρους δράσεις με αντικείμενο την καταγραφή και άλλες υποστηρικτές υπηρεσίες στα θύματα ρατσιστικής βίας. Έτσι, ενώ το Δίκτυο παραμένει μια συλλογική πρωτοβουλία με κοινούς κανόνες λειτουργίας και κοινούς στόχους, οι επιμέρους δράσεις των μελών του λειτουργούν συμπληρωματικά και αμφίδρομα ενδυναμωτικά».

Κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2014-Οκτωβρίου 2015, μέσω του  προγράμματος «Fight hate crime now» καταγράφηκαν 179 περιστατικά εγκλημάτων μίσους. Το σύνολο των ωφελουμένων ήταν 2450 και ο αριθμός των ενημερωτικών συναντήσεων ανήλθε στις 26. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν μετανάστες από το Μπαγκλαντές.  Ακολουθούν αριθμητικά μετανάστες από την Αίγυπτο, το Πακιστάν, Αιθιοπία,  Γκάνα, Σενεγάλη, Συρία, Αλγερία, Ινδία, Λίβανο, Μαρόκο. Η καταγραφή εγκλημάτων μίσους πραγματοποιήθηκε βάσει της μαρτυρίας του θύματος, και η οποία αποτυπώθηκε μέσα από τη συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των περιστατικών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η πλειοψηφία των θυμάτων δήλωσε ως αιτία αυτής της ρατσιστικής ενέργειας, το γεγονός, ότι ήταν μετανανάστες, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν, ότι το χρώμα τους υπήρξε αιτία των ρατσιστικών αυτών περιστατικών. Αναφορικά με τους θύτες, σε 127 περιστατικά ήταν απλοί πολίτες, 5  αστυνομικοί, 11 δημόσιοι υπάλληλοι, 11 εργοδότες, ενώ σε 20 περιστατικά, τα θύματα  ανέφεραν, ότι οι θύτες υπήρξαν μέλη κάποιας ομάδας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

www.migrant.gr

Photo gallery:

      
 

Share This Post