Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
16 μήνες (01/10/2014-31/01/2016)
Κόστος έργου
191.880 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
172,692 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://medsos.gr/medsos/

Υδάτινες γέφυρες: Ενώνουμε τη φωνή μας για το Νερό!Η διαχείριση του νερού αποτελεί τεράστια περιβαλλοντική & κοινωνικοοικονομική πρόκληση. Η εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισής του προϋποθέτει ενημέρωση & εκπαίδευση της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετοχή της στη διαμόρφωση & εφαρμογή των κατάλληλων αποφάσεων.

Το Έργο ενίσχυσε την επικοινωνία μεταξύ πολιτών, ΜΚΟ & αρμόδιων φορέων, ενδυναμώνοντας τις τοπικές ΔΕΥΑ σε θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης & διαβούλευσης. Συνέστησε στις τοπικές κοινωνίες των 10 πόλεων του Έργου, τη λειτουργία των συμμετοχικών διαδικασιών ως εργαλείο συνεισφοράς στη χάραξη πολιτικών για βιώσιμη διαχείριση του νερού. Υλοποιήθηκαν δράσεις συμμετοχικών διαδικασιών με σκοπό την εμπλοκή των τοπικών φορέων, όπου οι συμμετέχοντες, δουλεύοντας ως ομάδες εργασίας, ανέδειξαν συναινετικά Σχέδια Δράσης, στη βάση των αρχών ορθής διακυβέρνησης για υδατικά ζητήματα της περιοχής τους. Για την επιμόρφωση των στελεχών ΔΕΥΑ, αναπτύχθηκε θεωρητικό & πρακτικό σεμινάριο στις θεματικές: Επικοινωνία, Συμμετοχικές Διαδικασίες, Διοργάνωση Εκστρατειών Ενημέρωσης–Ευαισθητοποίησης & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις, webinars σε εκπαιδευτικούς & εγκαταστάθηκαν μειωτήρες ροής νερού στα σχολεία. Στα street events, καταγράφηκαν οι συνήθειες και οι απόψεις των πολιτών. Στις ανοιχτές ημερίδες οι τοπικές κοινωνίες ήρθαν σε διάλογο με ειδικούς για θέματα αιχμής με άξονα το νερό. Το απολογιστικό Επιστημονικό Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα σε ΔΕΥΑ & φορείς που σχετίζονται με το νερό. Η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας έφερε για πρώτη φορά σε διάλογο τους βασικούς διαχειριστές του Νερού στη χώρα (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΔΕΥΑ). Η ΕΔΕΥΑ συμμετείχε ως πολύτιμη εταίρος στο Έργο.

Το έργο ξεπέρασε τους στόχους του: 12.423 μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις για το νερό και έλαβαν εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε για το Έργο. 1.000 μειωτήρες ροής νερού τοποθετήθηκαν στα σχολεία. 43 εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν μέσω webinars. Πάνω από 1.000 πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων & ακαδημαϊκοί πήραν μέρος στις συμμετοχικές δράσεις. Εκατοντάδες πολίτες ενημερώθηκαν μέσω street events. Περισσότεροι από 420 σύνεδροι παρακολούθησαν το απολογιστικό Επιστημονικό Συνέδριο. 272 δημοσιεύματα & συνεντεύξεις προέβαλαν το έργο. 11 ραδιοφωνικά σποτς παρήχθησαν. 35.000 αντίτυπα ενημερωτικού υλικού διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες. Το Έργο προβλήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή με τηλεθέαση 11,1%. Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι ενημερώθηκαν για το Έργο.

Share This Post