Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-04/2016)
Κόστος έργου
141.455,36 €
Τοποθεσία οργανισμού
Ηράκλειο, Κρήτη
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
127.300,82 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kakopoiisi.gr/

Δημιουργία Κέντρου (δομής) Συμβουλευτικής Γυναικών και Μεταναστριών Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου «ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

Το έργο σχετίζεται με τη δημιουργία ενός Κέντρου Συμβουλευτικής για τη γυναίκα, δομή η οποία θα λειτουργεί αυτόνομα και οργανωμένα με την παροχή επαγγελματικού τύπου υπηρεσιών και θα βασίζεται σε εξειδικευμένα  στελέχη τα οποία θα εποπτεύονται, αλλά και θα λειτουργούν σε ένα σύγχρονα οργανωμένο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικής για τη γυναίκα αλλά και τη μετανάστρια (ομάδες στόχου). Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται: (α) οργάνωση και στελέχωση της δομής (β) η πιστοποίηση του φορέα και της δομής κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 (γ) η στενή συνεργασία με ΜΚΟ της Κύπρου σε δράσεις κατάρτισης στελεχών, κοινής διαχείρισης περιστατικών και αμοιβαίας εκπαίδευσης με έμφαση σε μετανάστριες.  

Share This Post