Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
6 μήνες (10/2015-3/2016)
Κόστος έργου
33.554,33 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
30.198,9 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.skep.gr/

Δες το...αλλιώς

Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία μέσω διαδραστικών – βιωματικών δράσεων. Το έργο αποτελείται από εκπαιδευτικές δράσεις όπου μαθητές και νέοι με αναπηρία παίρνουν μέρος σε ανοιχτό διάλογο, καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθεί μία "Open day" με θέμα «Μαθαίνοντας Μαζί». Επιπλέον, θα δημιουργηθεί πυρήνας εθελοντών, που θα τον απαρτίζουν μαθητές και νέοι με αναπηρία, με  πολλαπλούς στόχους:  την εξοικείωση με την εικόνα της αναπηρίας και τη διαχείριση της διαφορετικότητας, την κοινωνικοποίηση των νέων με αναπηρία, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, την αλλαγή νοοτροπίας του γενικού πληθυσμού και την προώθηση και προάσπιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων καθώς και την ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών.

Share This Post