Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
19 μήνες (10/10/2014 - 31/04/2016)
Κόστος έργου
249.674 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
224.707 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.praksis.gr

Δημόσια Υγεία: Πρόληψη-Εξέταση-Υποστήριξη

Σκοπός του έργου είναι η έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και η αύξηση της προσβασιμότητας στην ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα μέσα από την ενεργητική ανεύρεση και τον αρχικό έλεγχο στην κοινότητα ατόμων με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και HEP C σε Αττική και Πάτρα, και HIV λοίμωξης σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε σταθερές δομές και Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης και Εξέτασης. Θα πραγματοποιείται προ-συμβουλευτική με ενημέρωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης των HIV, HEP C. Μετά από τον έλεγχο θα παρέχεται ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις θετικών διαγνώσεων θα υπάρχει άμεση διασύνδεση με κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας (ΜΕΛ) ενώ θα προσφέρεται και Άμεσα Επιτηρούμενη Θεραπεία (ΑΕΘ) στις δομές. Παράλληλα, θα διεξαχθούν δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τους τρόπους μετάδοσης, τις μεθόδους πρόληψης, την σημασία της προληπτικής εξέτασης και την άρση του στιγματισμού. Τέλος, θα διεξαχθεί επιδημιολογική μελέτη με στόχο τον επιστημονικό σχεδιασμό ορθών πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης.

Share This Post