Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
11 μήνες (6/2015 - 4/2016)
Κόστος έργου
102.539,96
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
92.285,96
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.metadrasi.org/

Ένα σπίτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κύριος στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του ευρέως κοινού, τοπικών κοινωνιών (κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές) και φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, προερχόμενων από τρίτες χώρες. Ειδικότερα, η ανάγκη για αποφασιστική παρέμβαση προς επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων καθίσταται επιτακτική, λόγω της σωρευτικής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και της ακόμα εντονότερης ανάγκης προστασίας τους. Προβλέπεται η οργάνωση τριών ημερίδων σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές/σημεία εισόδου (Σάμο, Χίο, Λέσβο), μία ημερίδα στην Αθήνα όπως και σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρέως κοινού. Οι δράσεις αυτές επιχειρούν να καλύψουν το μεγάλο κενό αφενός ως προς την ευαισθητοποίηση για τα θέματα προστασίας των παιδιών αυτών και αφετέρου ως προς την ενίσχυση της παροχής προστασίας και φροντίδας στους ασυνόδευτους ανήλικους, τόσο μέσω της ενδυνάμωσης των γνώσεων των παιδιών για τα δικαιώματα τους (νομική συνδρομή) όσο και μέσω της ένταξής τους σε ανάδοχες οικογένειες.

Share This Post