Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
15 μήνες (01/11/2014 - 31/01/2016)
Κόστος έργου
231.100 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
207.990 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.metadrasi.org/

Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η παροχή επιτροπείας σε ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ των Ευρωπαϊκών προτύπων και ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά. Η ΜΕΤΑδραση, με βάση την εμπειρία της στην υλοποίηση δράσεων συνοδειών ασυνόδευτων ανηλίκων από κρατητήρια και επισφαλείς συνθήκες σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, παρατηρεί ότι τα παιδιά δεν θα εκτίθονταν σε κινδύνους, όπως η εκμετάλλευση και η κακοποίηση, ούτε θα επιχειρούσαν να φύγουν παράνομα προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αν ο θεσμός της Επιτροπείας λειτουργούσε αποτελεσματικά. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός «Δικτύου Επιτρόπων» ασυνόδευτων ανηλίκων με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους, την πρόσβασή τους σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και την ομαλή τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο του έργου η ΜΕΤΑδραση θα συνεργαστεί με ένα φορέα του εξωτερικού, τη Νορβηγική οργάνωση Vergenforeningen Følgesvennen.

Share This Post