Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18 μήνες (06/11/2014 - 31/04/2016)
Κόστος έργου
35.861 €
Τοποθεσία οργανισμού
Πάτρα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
32.473 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.merimna.org.gr/

Δημιουργία μουσικού εργαστηρίου

Στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου μουσικού εργαστηρίου για την εκπαίδευση – ανάδειξη  ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου μουσικού συνόλου που θα απαρτίζεται από άτομα με νοητική υστέρηση που εκπαιδεύονται στη ΜΕΡΙΜΝΑ. Απώτερος σκοπός είναι τόσο η αποκόμιση όλων των θετικών ωφελειών της  ενασχόλησης των ΑμεΑ με τη μουσική όσο και η ανάδειξη,  στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, του θεραπευτικού ρόλου της μουσικής στα ΑμεΑ. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει χορωδιακό τραγούδι, διδασκαλία οργάνου, ορχηστρικό σύνολο, σύνολο κρουστών, μουσική ακρόαση, μουσικοθεραπεία, επιμορφωτικές εξόδους σε ωδεία και κατασκευή απλών αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων. Αποστολή του εν λόγω μουσικού συνόλου είναι η  μουσική επένδυση  των  εκδηλώσεων του Κέντρου ΜΕΡΙΜΝΑ αλλά και η σύμπραξη με άλλους φορείς, συλλόγους, δήμους, κ.ο.κ. για συμμετοχή σε ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξασφάλιση της  ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ σε δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου αναφορικά με τα επιτεύγματα των ΑμεΑ και φυσικά την καταπολέμηση του ρατσισμού απέναντι στις ευπαθείς ομάδες.

Share This Post