Δημιουργία Κέντρου (δομής) Συμβουλευτικής Γυναικών και Μεταναστριών Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου «ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/2015-04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών

Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/2015-04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών