Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/2015 - 04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

React:   Καταγραφή - Παρέμβαση - Αντιμετώπιση διακρίσεων - Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων    

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/2015 - 04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων