«Γηράσκω εν Δράσει» - Πρόταση για Δημιουργικά Γηρατειά στο Νομό Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου

Διάρκεια έργου: 19 μήνες (01/10/2014 - 30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες