Πλούτος (Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων - ένα Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη)

Διάρκεια έργου: 19 μήνες (11/10/2014 - 30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες