Ολοκληρωμένη παρέμβαση διεύρυνσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας σε θέματα υγείας

Διάρκεια έργου: 18 μήνες (06/11/2014 - 30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες ομάδες