Εικαστικά εργαστήρια θεραπείας & έκφρασης παιδιών και νέων με αυτισμό

Διάρκεια έργου: 18,5 μήνες (20/10/2014 - 30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες

Πολύχρωμη αγκαλιά

Διάρκεια έργου: 14 μήνες (10/10/2014 - 30/11/2015)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες

Συνηγορία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Δυτική Ελλάδα

Διάρκεια έργου: 18 μήνες (22/10/2014 - 31/03/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες