Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Διάρκεια έργου: 18 μήνες (10/10/2014 - 30/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες