Έργα εθνικής εμβέλειας


  • Σύνολο έργων
    1
  • Συνολικό ποσό επιχορήγησης
    5
  • Συνολικά διαθέσιμο ποσό επιχορήγησης (έως την λήξη του Προγράμματος)
    4