Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
12 μήνες (5/15-4/16)
Κόστος έργου
141.898 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
127.708,2 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kepad.gr/

Σπάσε τα δεσμά του φόβου – Πες όχι στο μίσος: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ρητορική του μίσους

Το έργο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική κατανόηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες. Απώτερος σκοπός είναι η καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους που σχετίζεται με φαινόμενα, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και γενικά ο κοινωνικός αποκλεισμός, εμπλέκοντας με ενεργό και συμμετοχικό τρόπο τις ομάδες στόχου. Ομάδες στόχου είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι φοιτητές Παιδαγωγικών Πανεπιστημίων καθώς και το ευρύ κοινό. Οι δράσεις περιλαμβάνουν βιωματική εκπαίδευση σε 500 μαθητές σε 20 σχολεία, 180 δασκάλους και 180 φοιτητές παιδαγωγικών σχολών σε 9 πόλεις της Ελλάδος με τη χρήση μεταφρασμένων εγχειριδίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού μέσω ζωγραφικής τοίχου σε σχολεία, τηλεοπτικού σποτ και εντύπων.

Share This Post