Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
12 μήνες (5/15-4/16)
Κόστος έργου
120.968,2 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
108.871,38 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kmop.gr/

Παρέμβαση για την υποστήριξη εν δυνάμει θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για τον έγκαιρο εντοπισμό εν δυνάμει και πιθανολογούμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking) στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στον δρόμο. Επίσης, στοχεύει στην ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη τους μέσω της λειτουργίας ενός Κέντρου Υποδοχής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (Drop-In Centre) στην περιοχή, όπου θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, εξατομικευμένης παρέμβασης, συνοδείας και διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς. 

Share This Post