Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
6 μήνες (6/15-11/15)
Κόστος έργου
47.057,5 €
Τοποθεσία οργανισμού
Κερατσίνι Δραπετσώνας, Αττική
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
42.351,75 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.epsyme.gr/

Επιχειρώντας μαζί

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην προάσπιση του δημοκρατικού δικαιώματος των ευπαθών ομάδων στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της συστηματικής παραβίασης του δικαιώματος αυτού.  Στο πλαίσιο του έργου, κατόπιν της εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για τη βιωσιμότητά της, θα συσταθεί  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) που θα αποτελείται από μέλη ευπαθών ομάδων, την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών και  άλλα φυσικά πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της με αντικείμενο τις αγροτικές εργασίες, θα καλλιεργηθούν εκτάσεις στο Π. Φάληρο, τη Σαλαμίνα και το Κερατσίνι, που έχουν παραχωρηθεί στην Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Share This Post