Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
Διάρκεια έργου
18 μήνες (04/11/2014 - 31/04/2016)
Κόστος έργου
47.521 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
42.769 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.kasapi.gr/

Αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών παιδικού σταθμού μεταναστών - Munting Nayon Daycare Center

Το έργο αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αναβάθμιση των υποδομών του παιδικού σταθμού της ένωσης Φιλιππινέζων μεταναστών Ελλάδος, Munting Nayon Daycare Center. Σκοπός του έργου, είναι η βελτίωση των συνθηκών ανατροφής των παιδιών προσχολικής ηλικίας των μεταναστών για την ομαλότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η επίτευξη του εν λόγω στόχου θα γίνει με την παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό του παιδικού σταθμού. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν επεμβάσεις μικρής κλίμακας στην κτιριακή υποδομή του σταθμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών, αλλά και να επιτευχθεί ενεργειακή εξοικονόμηση, η οποία θα επιφέρει μεταξύ των άλλων τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του σταθμού.

Share This Post