Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών
Διάρκεια έργου
12 μήνες (05/2015-4/2016)
Κόστος έργου
41.758,5 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
37.582,65 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.ioas.gr/

Ενδυνάμωση της Δομής και Ανάπτυξη Ικανοτήτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Το έργο αφορά στην ενδυνάμωση της δομής και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος Μυλωνάς» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την ενίσχυση της κοινωνικής του συνεισφοράς. Η ενδυνάμωση της δομής θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου,  το οποίο θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της δομής, θα εντοπίσει τις ανάγκες και θα ιεραρχήσει τις δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν τόσο στην κάλυψη αυτών των αναγκών όσο και στην εν γένει βελτίωση της δομής για τα επόμενα πέντε έτη; της εκπαίδευσης προσωπικού του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του; της ανάπτυξης πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) των εθελοντών; και αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Ι.Ο.ΑΣ..

Share This Post