Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διάρκεια έργου
6 μήνες (07/15-12/15)
Κόστος έργου
40.086,5 €
Τοποθεσία οργανισμού
Πάτρα, Αχαϊα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
36.077,85 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.cyclisis.gr/

Δημιουργώντας Πολίτες

Το  έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυρήνα  ενεργών εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν τον ρόλο του «Μέντορα δημοκρατικής παιδείας και  διαπολιτισμικού διαλόγου». Με εργαλείο τους «Κύκλους Διαλόγου» σε θέματα σχετικά με τον ρόλο του ενεργού πολίτη, τις αξίες που ανακλά η θεώρηση της Δημοκρατίας ως πολίτευμα  και την καθημερινή πρακτική, θα αναζητηθούν σε συνεργασία με μαθητές 11-15 χρονών από σχολεία του νομού Αχαΐας, απαντήσεις για το πως μπορεί να επιτευχθεί σε ένα σύγχρονο σχολείο ο σεβασμός  στο διαφορετικό ως πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και σχολικής βίας  ή αλλιώς bullying. Τα αποτελέσματα θα μετασχηματιστούν και θα παρουσιαστούν σε  video-animation.

Share This Post