Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Διάρκεια έργου
8 μήνες (01/10/2014-30/05/2015)
Κόστος έργου
161.338 €
Τοποθεσία οργανισμού
Αλεποχώρι Καμάρας, Κέρκυρα, Ελλάδα
Ποσό επιχορήγησης (ΕΟΧ)
134.265 €
Ιστοσελίδα οργανισμού
http://www.culturepolis.org/

Πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας

Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο περιλαμβάνει: Α) Έρευνα, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων για τα πολιτικά δικαιώματα και το θεσμικό ρόλο της Κοινωνίας Πολιτών, Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων σε τοπική και εθνική κλίμακα, Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας για το έλλειμμα Δημοκρατίας στην Ελλάδα αλλά και για τις δυνατότητες δημοκρατικών και συνεργατικών εφαρμογών στη σύγχρονη εποχή, Ε) Διοργάνωση διεθνούς διεπιστημονικής σύσκεψης με αντικείμενο την “Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία”, Ζ) Ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και συμμετοχής πολιτών. Το Έργο αποτελεί τη φάση β’ (ανάπτυξη υποδομών και δικτύου) του κοινωνικού εγχειρήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 που το 2012 βραβεύτηκε με ευρωπαϊκό βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας.

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο 2015 τέθηκαν σε πειραματική εφαρμογή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας καινοτόμες διαδικασίες με στόχο να επαναπροσδιοριστούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προέκυψαν μέσα από τα εργαστήρια πολιτών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και την έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος είναι πλέον διαθέσιμα εδώ

Share This Post