Όλοι μέσα στην Παράγκα

Διάρκεια έργου: 6 μήνες (6/15-11/15)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων