Σπάσε τα δεσμά του φόβου – Πες όχι στο μίσος: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ρητορική του μίσους

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (5/15-4/16)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Δημιουργία Κέντρου (δομής) Συμβουλευτικής Γυναικών και Μεταναστριών Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου «ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

Διάρκεια έργου: 12 μήνες (05/2015-04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υλοποίηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές

Διάρκεια έργου: 18 μήνες (31/10/2014 - 31/04/2016)
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Αύξηση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες