Σύνδεσμοι - Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», εξέδωσε στην ελληνική γλώσσα το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης  "ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ". Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το εγχειρίδιο υποστηρίζει την εκστρατεία No Hate Speech Movement των νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να θίξουν το θέμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από τη «ματιά» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος όσο και εκτός αυτού. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιασθεί για παιδιά και νέους/νέες 13 έως 18 ετών, αλλά οι δραστηριότητές του μπορούν να προσαρμοστούν και σε άλλες ηλικίες εκπαιδευομένων.

Το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρεί ότι η ρητορική μίσους αποτελεί θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες βασίζεται στις αρχές και τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βοηθά τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που θα χρειαστούν, ώστε το διαδίκτυο να αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις αρχές που έχουν θεσπιστεί για τον πραγματικό κόσμο. Αυτό καθιστά το έντυπο χρήσιμο όχι μόνο για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, αλλά και για την κατανόηση των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το πώς εφαρμόζονται τόσο σε πλαίσιο διαδικτύου (online) όσο και εκτός αυτού (offline).

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε τη χρήση του εγχειριδίου «Σύνδεσμοι» του Συμβουλίου της Ευρώπης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς έκρινε ότι πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκτός από την ηλεκτρονική δωρεάν διάθεση του εγχειριδίου, υπάρχει διαθέσιμος και περιορισμένος αριθμός αντιτύπων, τα οποία επίσης παρέχονται δωρεάν κατόπιν αιτήματος προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για έντυπο αντίγραφο μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο Τόδουλο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.todoulos@bodossaki.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7253832.

Το αίτημα για αντίτυπο θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο (γιατί ζητείται το αντίτυπο ή τα αντίτυπα και πώς θα χρησιμοποιηθεί/ούν) ενώ θα πρέπει να δίδονται πλήρως τα στοιχεία του σχολείου (ονομασία, διεύθυνση, email και τηλέφωνο) καθώς και του εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, θέση, στοιχεία επικοινωνίας) που υποβάλει το αίτημα.  


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη του εγχειριδίου εδώ