Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015   Με τη συμμετοχή περίπου 100 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκπροσώπων κοινωφελών ιδρυμάτων, εταιριών και κοινωνικών επενδυτών ...