Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ενίσχυση προγραμμάτων που αφορούν την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την τόνωση του εποπτικού ρόλου των μη ...