Το ‘Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση ...

Η Ingvild Næss Stub, Γενική Γραμματέας της Νορβηγίας, υπεύθυνη για τα θέματα του ΕΟΧ και της Ευρωπαικής Ένωσης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της σχετικά με το ...

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η αύξηση και ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι ΜΚΟ που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από...