Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες, γνωστοποιεί  ότι η ταινία – ντοκιμαντέρ «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει εγκριθεί από το ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Τι είναι το gender mainstreaming για ...

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που...