Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, οι μελλοντικές συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ...

Ανακοινώνουμε τις δύο επόμενες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" και παρουσιάζουμε τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Μποδοσάκη για ...

Ένα μωσαικό προτάσεων από όλη την Ελλάδα προκύπτει από την ανταπόκριση των ελληνικών ΜΚΟ στις δυο πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις ...