Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο  εντάσσεται στον ...

Όπως αναφέρεται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους, το προσωπικό που εργάζεται στο Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι στη διάθεση όλων για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση. ...